Ervaren Jurist Mijnbouwschade: waardedaling en immateriële schade – Groningen

Introductie

Als senior jurist werk je voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is per 1 juli 2020 van start gegaan. Daarmee is er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk. Ter ondersteuning van het IMG is er een uitvoeringsorganisatie. De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken & Schadeafhandeling van die uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de behandeling van de schadeverzoeken en alle juridische processen die daarbij aan de orde zijn. BJZ&S is ook verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen een besluit op een verzoek tot schadevergoeding. Binnen BJZS is er een team Waardedaling & Immaterieel. De gevraagde juristen komen te werken in dit team.

Organisatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het

Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Functie

De senior jurist heeft als primaire taken:

  • Het uitwerken en inrichten van de afhandeling van schade in de vorm van waardedaling van woningen
  • Het inhoudelijk behandelen van complexe verzoeken tot toekenning van die schade
  • Het behandelen van complexe bezwaar en beroep op het vlak van waardedaling.

De senior jurist stelt daarmee het IMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen. De senior jurist adviseert daarnaast het bestuur van het Instituut over de juridische dimensie van schademeldingen op met name het vlak van waardedaling.


Omschrijving werkzaamheden:

 • Het behandelen van complexe aanvragen voor schadevergoeding, in beginsel op het vlak van waardedaling.
 • Het juridisch adviseren van afdelingen die zijn betrokken bij de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding voor primair waardedaling.
 • Het opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken.
 • Het inrichten van het primaire proces, inclusief de advisering over termijnen, de beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.
 • Het inrichten van het bezwaarproces, zoals het opstellen van modellen.
 • Behandelen van complexe bezwaren en beroepen.

Functie-eisen

Wat wij vragen:

 • Een afgeronde WO studie Nederlands recht.
 • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en de werking van een bezwaarprocedure.
 • Het kunnen opstellen van leesbare (juridische) teksten, adviezen of beslissingen op bezwaar en in primo
 • De vertaalslag kunnen maken in duidelijke taal voor de klant. Hiervoor zijn contactuele vaardigheden zeer belangrijk
 • De kandidaat beschikt over empathie
 • De voortgang van je werk kunnen overzien en bij vragen tijdig kunnen overleggen met je leidinggevende.
 • Affiniteit met vraagstukken inzake waardebepaling van woningen.
 • Werkervaring als jurist of advocaat, met aantoonbare werkervaring in een bestuurlijk-politiek gevoelige omgeving.

Aanbod

Wat wij bieden:

Het betreft een opdracht waarbij je zo snel mogelijk van start gaat. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van opleiding en ervaring. Hiernaast kan je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Erik Fontein op telefoonnummer 06 55 87 50 15

Sollicitatie

We komen graag met je in gesprek! Solliciteren kan via onderstaande hyperlink.

[cx_apply_button]