De 4 voordelen voor WERKGEVERS om te selecteren op basis van skills.

Deze dynamische en krappe arbeidsmarkt vraagt om anders doen. Door de skills van de mens centraal te stellen. 

“Veel talent in Nederland blijft onderbenut en een manier om deze talenten beter te benutten is door inzicht te creëren in iemands skills; de verzameling van zowel harde als zachte kennis, vaardigheden en competenties die ervoor zorgen dat iemand productief is. De mogelijkheden die een skillsmarkt kan bieden bij de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden onvoldoende benut”, zo is te lezen in een onderzoek van SEO in opdracht van SZW, OCW en EZK. 

Toch lijkt volgens het Tijdschrift voor HRM dat werkgevers nog niet staan te springen om hierop te selecteren. 

Onderzoek van Erik MerxArjen Edzes en Harm van Lieshout richtte zich dan ook op de voordelen voor werkgevers om te selecteren op basis van skills. Kort samengevat:

  1. De groep geschikte kandidaten wordt groter als je werft op skills. Er solliciteren ook mensen zonder de juiste papieren, maar mét de juiste skills.
  2. Werkgevers krijgen bij matching-scores op skills in één oogopslag te zien of de skills van de kandidaat overeenkomen met de skills gevraagd in de vacature.
  3. Scholingstrajecten worden effectiever door te letten op skills, het wordt inzichtelijk welke skill nodig is en over welke skills de medewerkers beschikken. Bij veranderingen kunnen scholingstrajecten beter aansluiten.
  4. Werkgevers krijgen inzicht in welke skills in de organisatie ontbreken en welke skills op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. Dat levert kennis op over welke skills schaars zijn en je kan hier voordeel mee opdoen bij de strategische personeelsplanning.

Onze ervaring na ruim 700 Skillz-Scans te hebben afgenomen bij (potentiële) medewerkers, teams en studenten:

  • Starten waar iemand energie van krijgt en waar iemand goed in is blijkt een insteek die wordt gewaardeerd en -hoe logisch ook- niet heel gebruikelijk blijkt bij sollicitatiegesprekken, beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken.
  • De scans geven inzicht in het ontwikkelpotentieel. Dit geeft een duidelijk doel wat er te ontwikkelen is. Een tweede meting geeft aan of het ook daadwerkelijk verbeterd is.
  • Weten waar je goed in bent, betekent nog niet dat iemand ook weet in welke baan dat het beste tot zijn recht komt.
  • Inzicht in elkaars skills en voorkeursstijlen geeft een goede basis voor teamontwikkeling en jobcrafting. Hoe verdelen we ons werk en richten we ons werk zo in dat we worden uitgedaagd op waar we goed in zijn?
  • De mens zit gelukkig complexer in elkaar dan dat we in 8 voorkeursrollen en 24 onderliggende competenties in kaart kunnen brengen. Het vormt echter de basis voor het goede gesprek.
  • Door het beschikbaar hebben en kunnen stellen van de data zijn we in staat om skills-data te combineren met andere data als tevredenheid, sales-data, functieprofielen, etc. Om te bewegen van inzicht naar advies.  

Onze Skillz-scan Light brengt de voorkeursrollen in de werkcontext in kaart. Door het invullen van de vragen krijgt iemand een beeld in welke rollen hij/zij zich prettig voelt en in welke rollen iemand zich minder comfortabel voelt. Wat energie geeft en wat energie kost. De Skillz-Scan Pro brengt naast de voorkeursstijlen de onderliggende competenties in beeld. Doe je waar je energie van krijgt. 

Meer weten? Neem contact op

Meer lezen?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Skillz-Up is opgericht omdat we geloven dat we een beweging in gang te zetten hebben.

Van wat je bent naar wie je bent.